Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Поштова адреса:
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 62
Телефони: 272-58-08, 239-45-36

E-mail:
kfgeoresurs@ukr.net

Працівники
Навчальні курси
Напрямки наукових досліджень
Наукові семінари

Завiдувач: Кукурудза Семен Ілліч
кандидат географічних наук, професор
кім. 60, телефон 272-58-08
Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи створена у 1988 році. З червня 2003 року завідувачем кафедри є професор Семен Кукурудза. Провідними напрямами наукових досліджень кафедри є: еколого-економічні та еколого-географічні проблеми природокористування (проф. С. Кукурудза, доц. М. Сиротюк, доц. Рожко, доц. І. Койнова, асист. П. Теліш); моніторинг, метризація та екологічна оцінка ландшафтних систем (проф. С. Кукурудза, проф. З. Гамкало, доц. Б. Сенчина, доц. Ф. Кіптач); екологічні та соціоекологічні проблеми (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук,
доц. М. Сиротюк, доц. О. Перхач); антропогенна трансформація ландшафтів (доц. П. Штойко, доц. Ф. Кіптач, доц. І. Койнова, доц. Н. Блажко); історико-географічні дослідження (проф. С. Кукурудза, проф. М. Назарук, доц. П. Штойко, доц. О. Перхач).
Кафедра є випусковою зi спецiальностi 7.070500 "Географiя", (спеціалізація - "Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи"), 6.050200 "Менеджмент організацій" (спеціалізація - "Менеджмент природоохоронної діяльності").

Пiсля захисту дипломної роботи випускникам спеціальності "Географія" присвоюють квалiфiкацiю "Географ. Викладач". Випускникам спеціальності "Менеджмент організацій" присвоюють кваліфікацію "Менеджер природоохоронної діяльності".
Після захисту магістерської роботи випускникам спеціальності "Географія" присвоюють квалі-фікацію "Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи". Випускникам спеціальності "Менеджмент організацій" присвоюють кваліфікацію "Магістр з менеджменту організацій".

На кафедрi працюють 12 викладачiв, 5 навчально-допомiжних працiвники.
Детальніше про кафедру