Основні навчальні курси

Бiогеографiя

проф. С. Кукурудза

Використання природних ресурсiв i охорона природи

доц.Ф. Кіптач

Географiчне прогнозування

доц. П. Штойко

Основи екології

проф. М. Назарук

Хімія геосфер

проф. З. Гамкало
Спецкурси

Метризація природного довкілля

проф. С. Кукурудза

Методологія й організація наукових досліджень

проф. С. Кукурудза

Соціоекологія

проф. М. Назарук

Філософія довкілля і природокористування

проф. М. Назарук
Біогеохімія
проф. З. Гамкало
Біосферологія
проф. З. Гамкало

Екологічні проблеми агро- і лісогосподарювання

доц.Ф. Кіптач

Організація природоохоронної діяльності

доц.Ф. Кіптач

Екологічно депресивні регіони

доц.Ф. Кіптач

Проблеми збалансованого розвитку

доц. І. Койнова

Трансформація природного довкілля

доц. І. Койнова

Екологічний менеджмент і екологічна культура

доц. І. Койнова

Охорона вод

доц. О. Перхач

Методи природоохоронного проектування

доц. О. Перхач

Геоекологічні проблеми проектування

доц. О. Перхач

Екологія людини

доц. О. Перхач

Економіка природокористування

доц І. Рожко

Екологізація виробництва

доц І. Рожко

Проблеми поводження з відходами

доц І. Рожко

Охорона ландшафтного і біотичного різноманіття

доц. Б. Сенчина

Заповідна справа

доц. Б. Сенчина

Екологічний аудит

доц. Б. Сенчина

Охорона атмосферного повітря

доц. М. Сиротюк

Поновлювані джерела енергії

доц. М. Сиротюк

Нормативне забезпечення природоохоронної діяльності

доц. М. Сиротюк

Природоохоронне інспектування

доц. Сиротюк М.І.

Історико-ландшафтознавчі основи природознавства

доц. П. Штойко
Концепції природознавства
доц. П. Штойко

Екологічна експертиза

доц. П. Штойко

Екологічне картографування

доц. Н. Блажко

Меліорація і рекультивація ландшафтів

доц. Н. Блажко