Софія БІЛОУС

асистент, кандидат економічних наук

79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
тел. c л. +38 032 296 46 03
e-mail: sofi_bilous@mail.ru

Народилася 1 грудня 1984 р. у м. Львові. Навчалась у Львівській середній школі № 41 (1991-2001 рр.). У 2001 р. вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій». У 2006 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала ступінь магістра з менеджменту організацій.
З 2007 по 2012 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму.
З 2012 р. працює на посаді асистента кафедри туризму.
У 2006-2012 рр. навчалась в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертаційного дослідження «Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України».
Сфера наукових інтересів: засади розвитку туристичного бізнесу, стратегічний менеджмент у туристичній галузі, міжнародний маркетинг.
Згідно тематики досліджень опубліковано 26 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Білоус С. В. Особливості управління розвитком туристичного бізнесу / С. В. Білоус // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2012. – Вип. 29. – C . 21–27.

Білоус С.В. Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України // Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. – Львів, 2012. – 20 с.

Вуйцик О. І. Вплив туризму на економіку України в розрізі статистичних показників / О. І. Вуйцик, С. В. Білоус // Індустрія гостинності у країнах Європи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (29–31 березня 2012 р.). – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 20–24.

Вуйцик О. І. Проблеми збереження та раціонального використання природних туристичних ресурсів в контексті папської енцикліки “Євангелія життя” / О. І. Вуйцик, С. В. Білоус // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і духовність у системі сучасного управління”. – Львів : “СПОЛОМ”, 2012. – С. 54–56.

Білоус С. В. Значення інвестицій для розвитку туристичної галузі України / С. В. Білоус // Економічний розвиток країни за умов законодавчих змін: Матеріали економічної наукової інтернет-конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 148–149.

Білоус С. В. Значення розвитку в'їзного туризму для економіки України / С. В. Білоус // Актуальні проблеми розвитку національної економіки України: Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 32–33.

Білоус С. В. Стратегія розвитку туристичного бізнесу м. Львова у контексті підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 / С. В. Білоус, О. М. Кушнірчук-Ставнича // Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С. 230–233.

Білоус С. В. Організаційно-економічні засади українського в'їзного туризму / С. В. Білоус // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий збірник ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 81–86.

Білоус С. В. Організаційно-економічні засади українського в'їзного туризму / С. В. Білоус // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий збірник ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 81–86.

Білоус С. В. Особливості управління розвитком туристичного бізнесу / С. В. Білоус // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2012. – Вип. 29. – C . 21–27.

Бордун О. Ю. Стан та перспективи замкового туризму в контексті страте-гічного розвитку туристичної галузі західного регіону України / О. Ю. Бордун, С. В. Білоус // Економіка. Управління. Інновації: Електронне наукове фахове видання Житомирського національного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2011. – 0,5 д. а.

Білоус С.В. «Світоглядно-пізнавальна роль розвитку туризму: від Острозької біблії і до наших днів», Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма управління і Острозька біблія », 3-4 квітня 2009 р., м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, економічний факультет, Національний університет „Острозька Академія” Жешувський університет.

Білоус. С.В. «Перспективи розвитку інноваційних процесів у туристичному бізнесі України в рамках інтеграції до Європейського Союзу» // Вісник Хмельницького національного університету, серія економічна, 2009 р.

Білоус С.В. Значення розвитку в’їзного туризму для економіки України / С.В. Білоус // Актуальні проблеми розвитку національної економіки України: Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції. – ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2011. – С. 32–33.

Білоус С.В. «Державна політика України в галузі охорони туристичних ресурсів та напрями її вдосконалення», ІІІ міжнародна конференція «Географія і туризм: європейський досвід», м. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, географічний факультет, кафедра туризму, 9-11 жовтня 2009 р.