Оксана ГАТАЛЯК

асистент

Гаталяк (Садова) Оксана Миколаївна народилась 26.02.1969 р. у м. Львові. У 1986 р. вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1991 р. З 1991 по 2003 рр. працювала асистентом кафедри географії України. 1993-1997 рр. – навчання у заочній аспірантурі за спеціальністю “економічна і соціальна географія”. З 2003 р. – асистент кафедри туризму.

Проводить практичні і семінарські заняття з курсів “Організація туристичної діяльності”, “Технологія туристичної діяльності”, “Технологія готельної справи”, “Страхування в туризмі”, “Технологія ресторанної справи”, “Технологія індустрії гостинності”.

Головні наукові інтереси практика організації туристичної діяльності в Україні, особливості страхування і безпеки туристів, туризм на урбанізованих територіях, організація технологічного процесу в підприємствах харчування.

Опубліковано понад 30 наукових і науково-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Гаталяк О. М. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5– 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 95–100.

Гаталяк О. М. Туристична інфраструктура Волинської області: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку / О. М. Гаталяк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 30–35.

Нашкерська М. М. Особливості аналізу показників рентабельності підприємств туристичної галузі / М. М. Нашкерська, О. М. Гаталяк // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 275–278.

Гаталяк О. М. Туристичні ресурси Волинської області / О. М. Гаталяк // Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії): зб. матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Львів, 11–12 травня 2011 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С. 126–130.

Садова О. М. Соціально-економічні особливості розвитку Волині у Х VI - XVIII ст. // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1998. – Вип.22. – С.95-101.
Садова О. М. Аналіз сутності економічних змін історико-географічного розвитку Волині // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1998. – Вип.26. – С.216-221.
Садова О. М. Природні ресурси Волині // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2003. – Вип.29. – С. 122-124 .
Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Особливості лікувально-оздоровчого туризму у Львівській області // Матеріали І-ої Всеукр. Наук.-практ. Конф. “Здорове довкілля – здорова нація” (Бердянськ, 27-29 травня 2004). – Бердянськ, 2004. С. 42-45.
Гаталяк О.М. Адміністративно-територіальний поділ як чинник історичного і соціально-економічного розвитку Волині // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. Наук. Праць. В 4-х т. – К.: Обрії, 2004. Т. 2. С. 291-292.

Мальська М.П., Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до вивчення курсу «Географія міжнародного туризму». – Львів, 2004. – 11с.
Гаталяк О.М., Малська М.П. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до вивчення курсу «Страхування в туризмі». – Львів, 2004. – 12с.
Гаталяк О.М. Історико-культурні ресурси як чинник розвитку туристичного ринку Волинської області // Матеріали IV міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: європейський досвід” (Львів–Сколе, 24–26 вересня 2010 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С.51–56.