КУШНІРЧУК-СТАВНИЧА Олеся Миколаївна

асистент

e-mail: ksom_phd@yahoo.com

Народилась 19 листопада 1984 року у місті Львові. У 2007 році закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедру економічної та соціальної географії. З 2007 року по 2010 рік навчалась в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України у місті Львові за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
З 2010 року працює на посаді асистента кафедри туризму.
Сфера наукових інтересів: менеджмент організацій, державне регулювання туристичної діяльності в Україні, туристичне законодавство, трудове законодавство.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Kushnirchuk - Stavnycha Olesia. Problems and respectives of Poland-Ukrainian cooperation in the context of tourism and socio-cultural management / Olesia Kushnirchuk - Stavnycha , Yulya Masyuk / International Week 2012: Materials of the 10 th International Scientific Conference and Courses “The Efficiency in Business” (Siedlce, 7 th –11 th may 2012 ). – Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012.

Білоус С. В. Стратегія розвитку туристичного бізнесу м. Львова у контексті підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 / С. В. Білоус, О. М. Кушнірчук-Ставнича // Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛІЕТ, 2011. – С. 230–233.

Кушнірчук-Ставнича О. М. Фінансування та розвиток туристичного бізнесу у контексті підготовки до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року / О. М. Кушнірчук-Ставнича //Бюджетна політика України в умовах формування нового бюджетно-податкового законодавства. Матеріали міжнародного наукового семінару 17 січня 2011 року. – Львів, 2011. – С. 50-53
Кушнірчук-Ставнича О. М. Моніторинг ринку туристичних послуг міста Львова у контексті підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу/ О. М. Кушнірчук-Ставнича // Матеріали 5-ї міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2011 року «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети». – Харків, 2011. – С.83-85
Кушнірчук-Ставнича О. М. Підвищення безпеки суб’єктів туристичної діяльності в умовах антикризового управління фінансовою системою / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 4 березня 2011 р. «Реструктуризація доходів державного бюджету в системі антикризового управління фінансовою системою». – Львів, СПОЛОМ, 2011. – С. 96-98
Кушнірчук-Ставнича. Міграційні процеси в період світової економічної кризи (на прикладі Львівської області)/О.М.Кушнірчук-Ставнича//Економіка:проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ,2009. – Вип..255,Том ІІІ. – С798-804.
Кушнірчук-Ставнича.О.М. Структурна та просторова характеристика міграції трудових ресурсів Львівської області/О.М.Кушнірчук-Ставнича// Науковий вісник НЛТУ України. – Львів,2010. – Вип.20.6. – С232-241
Кушнірчук-Ставнича О.М. Трудова міграція як рушій розвитку малого підприємництва/О.М.Кушнірчук-Ставнича// Науковий вісник Ужгородського університету, Серія Економіка. – Ужгород,2009. – Вип..28,Частина ІІ. – С87-91
Кушнірчук-Ставнича О.М. Аналіз моделей міграційних процесів та зв’язків з гармонізацією економічного стану регіону./О.М.Кушнірчук-Ставнича//Наука й економіка. – Хмельницький,2010. – Вип..2(18). – С249-254
Кушнірчук-Ставнича О.М. Економічні та соціальні важелі протидії відпливу працездатного населення за кордон [Електронний ресурс]/О.М.Кушнірчук-Ставнича// Ефективна економіка. – 2010. - №3. – Режим доступу до журналу: http//www.economy.nauka.com.ua
Кушнірчук-Ставнича О.М. Управління міграцією трудових ресурсів в системі економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / О.М.Кушнірчук-Ставнича// Ефективна економіка. – 2010. - №9. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
Кушнірчук-Ставнича О.М. Шляхи вдосконалення демографічної політики в контексті регулювання міграції трудових ресурсів // О.М.Кушнірчук-Ставнича// Економіка: проблеми теорії та практики. – м.Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 263, Том І. – С16-23

Kushnirchuk-Stavnycha O.M. Mechanism of risk-management in the field of migration/O.M.Kushnirchuk-Stavnycha//Nauka I studia. -№1(25)2010. – P48-54