МОНАСТИРСЬКИЙ Володимир Романович

доцент, кандидат географічних наук, заступник декана географічного факультету з навчально-методичної роботи

Народився 28.01.1966 р. в селі Доброполе, Бучацького району, Тернопільської області. Закінчив  Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1990 р. і отримав кваліфікацію «Географ. Викладач».

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів  (ДК № 063277) на тему «Антропогенна трансформація компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття».

Для студентів географічного факультету розробив і читає такі курси: «Анімаційні послуги та індустрія розваг», «Рекреаційні комплекси світу», «Технологія туристичної діяльності»,  керує виробничими і навчальними практиками, магістерськими, дипломними та курсовими роботами.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монастирський В. Р. Організація туризму для осіб з обмеженими можливостями у Львівській області / В. Р. Монастирський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 164–170.

Монастирський В. Р. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні  / В. Р. Монастирський // Матеріали VІ міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід (Львів–Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 268–270.

Монастирський В.Р.  Методичні підходи до вивчення антропогенної деструкції ландшафтів / В.Р.  Монастирський // Фізична  географія  та геоморфологія. – К.:  ВГЛ «Обрій», 2009. – Вип. 55. – 380 с. С. 81-87.

Монастирський В.Р. Антропогенна трансформація водно-болотних комплексів Прибескидського Передкарпаття / В.Р.  Монастирський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2 (випуск 26). – 2009. – 212 с. С. 34-39.

Монастирський В.Р. Глобальна системна збалансованість як прояв стійкого розвитку / В.Р.  Монастирський // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2009. Випуск 37 (спеціальний випуск). 296 с. С. 49 – 55.

Монастирський В.Р.  Аналіз компонентної структури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття / В.Р.  Монастирський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: стале природокористування підходи, проблеми, перспектива – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 27). – 2010. – 472 с. С. 112-118.

Монастирський В. Р.  Антропізація ландшафтів Прибескидського Передкарпаття / В.Р.  Монастирський  // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географія та екологія: наука і освіта“, 15–16 квітня 2010 р. – Умань : Видавець “Сочінський“,  2010.– С. 185–187.

Монастирський В. Р.  Перспективи туризму при підписанні угоди про Асоціацію України  в Євросоюзі / Монастирський В. Р. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали YIІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с. С. 316-319.

Монастирський В. Р. Природно-ресурсний потенціал Волинського полісся / В. Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. МатеріалиYIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2014. – С. 108-111.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Основні напрями наукової роботи пов’язані з розробкою теоретико-методологічних основ організації та державного управління індустрією туризму в Україні, організацією екологічного  відпочинку на природних ландшафтах. Має близько 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Здійснює науково-освітньо-організаційну роботу.