ПАНДЯК Ігор Григорович

доцент, кандидат географічних наук

Народився 13.05.1972 р. у м. Львові. У 1994 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, здобув кваліфікацію географ, викладач. 1995-1998 рр. навчання в аспірантурі. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Сільське розселення Львівської області: особливості формування, сучасний стан та тенденції розвитку”. 1994-2003 рр. вчитель географії СШ №96 м. Львова. З 2003 р. – асистент, а з 2004 доцент кафедри туризму. З 2005 р. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри туризму, з 2008 р. також обов’язки заступника декана географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Основний напрямок наукової роботи – аналіз передумов та cучасного просторового та структурно-функціонального розвитку, оптимізації організаційної та економічної складової стратегічного розвитку сфери гостинності у туризмі. Згідно тематики досліджень опубліковано 42 наукові та навчально-методичні праці, зокрема у 2009 – 2011 рр. – один навчальний посібник та два підручники.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Біланюк В. Географічна освіта, наука і практика напередодні ювілею / В. Біланюк, Є. Іванов, І. Пандяк // Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 7, жовтень 2012 р. – С. 11.

Мальська М. П. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. П. Рутинський, І. Г. Пандяк, Д. А. Каднічанський // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 13–19.  

Пандяк І. Г. Аналіз розвитку готельного господарства України в контексті проведеного Євро-2012 / І. Г. Пандяк // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 286–293.

 Пандяк І.Г. Зміни в національному складі сільського населення Східної Галичини в результаті польської колонізації 1920-1939 рр. // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ. – 1997. – С.256-259.

Пандяк І. Г. Історія становлення готельної сфери в Україні / І. Г. Пандяк // Вісник Львівського университету. Серія міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 29. – С. 178–184.

Пандяк І.Г. Географічні особливості міграційних процесів сільського населення Львівської області // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Вип.22. – 1998. – С.19-25.

Пандяк І.Г. Розвиток системи сільського розселення Львівщини // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Вип.22. – 1998. – С.60-65.

Пандяк І.Г. Форми сільських поселень Львівської області // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія геогр. – Вип. 2 (7). – 2002. – С.128-131.

Пандяк І. Г. Демографічні та соціально-економічні основи формування трудових ресурсів сільської місцевості Львівської області // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Вип.29. – 2003. – С.75-80.

Пандяк І.Г., Мальська М.П., Занько Ю.С. Організація готельного обслуговування. Підручник. – К.: Знання, 2011. – 366 с.

Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.