Наталія ПАНЬКІВ

доцент, кандидат географічних наук

Народилася 15.03.1975 р. у м. Бурштин Галицького району Івано-Франківської області. У 1997 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю географ, викладач. З 1997 по 2001 рр. аспірант кафедри географії України та за сумісництвом працює асистентом цієї ж кафедри. У березні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат”. З 2003 р. працює асистентом, а з 2004 – доцентом кафедри туризму.

Наукова діяльність присвячена вивченню демографічних процесів в Українських Карпатах та забезпеченості туристичного комплексу Українських Карпат працересурсним потенціалом, дослідження туристичнор-ресурсного потенціалу України та історичних особливостей розвитку туризму.

Опубліковано понад 40 наукових праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Паньків Н. М. Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області / Н. М. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – С. 145–158. • 

Паньків Н. М. Транспортна доступність території – як чинник розвитку туристично- рекреаційної галузі гірських районів Львівської області / Н. М. Паньків // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 159–163.

Паньків Н. М. Туристичне ресурсознавство / Н. М. Паньків. – Львів: Український бестселер, 2011. – 238 с.

Паньків Н.М. Динаміка чисельності населення Закарпатської області за післявоєнний період (1959-1999 рр.) //Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. Вип. 21. — 1998. — С.180-184.
Паньків Н.М. Статево-вікова структура населення гірських районів Українських Карпат // Наукові записки Вінницького державного педагогічного ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. Вип. 2. — 2001. — С.114-119.

Паньків Н.М. Динаміка кількості населення Закарпаття за висотними поясами //Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. Вип. 28. — 2001. — С.164-167.

Паньків Н.М. Історія заселення та господарського освоєння гірських районів Львівщини // Історія Української географії. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С.85-87.

Паньків Н.М. Історія розвитку туризму. Текст лекцій. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 68 с.
Паньків Н.М. Туристично-ресурсний потенціал України. Текст лекцій. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 72 с.
Паньків Н.М. Основи наукових досліджень. Навчально-методичні вказівки. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 66 с.
Мальська М.П, Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 268 с.

Паньків Н.М. Населення Українських Карпат. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 248 с.

Паньків Н.М. Навчально-методичні вказівки для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Географія України».- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 60 с.