Павло РОМАНІВ

доцент, кандидат географічних наук

79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41

Народився 2 липня 1980 р. у смт Журавно Жидачівського району, Львівської області. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2002 р. та здобув кваліфікацію «Географ-ґрунтознавець. Викладач». 2001 - 2003 рр. - вчитель географії СЗОШ №43 м. Львова. 2003 - 2006 рр. - аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття". 2006-2007 рр. асистент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007-2009 рр. - асистент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009 р. - доцент цієї ж кафедри.
Для студентів географічного факультету розробив та читає такі курси: «Організація спортивно-оздоровчого туризму», «Управління регіональним розвитком туризму», «Державне та регіональне управління». Керує виробничими, асистентськими, навчальними практиками, здійснює керівництво дипломними та курсовими роботами.
Наукові інтереси: дослідження в галузі спортивно-оздоровчого туризму, впровадження активних видів туризму в межах Карпатського регіону України, туристично-географічного регіонознавства та регіонології. Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

  1.   Романів П. В. Діловий туризм у Львівській області: проблеми та перспективи організації / П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 211–219.
  2. Романів П. Ресурсна обумовленість розвитку туристично-рекреаційної галузі Новоушицького району Хмельницької області / П. Романів // Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції - семінару (9–10 грудня 2011 року). – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В Гнатюка, 2012. – С. 199–205.
  3.   Романів П. Туристично-рекреаційні активи Віньковецького району Хмельни-цької області / П. Романів // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5– 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 323–328.
  4. Романів П. Агрогенна трансформація макроструктури ґрунтів Передкарпаття. Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2008 – Вип. 35, С. 299-305.

  5. Осінчук О., Романів П. Оцінка історико-культурних туристичних ресурсів Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 279-285.

  6. P. Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunki rozwoju obszarow wiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.

  7. Гамкало М.З., Романив П.В. Естественно-туристический потенциал Прикарпатья / Экономика отраслей в условиях глобализации: теория, методология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: (Белгород, 10-11 апр. 2008 г.) / БулГУ, МПГУ, МАНПО; отв. ред. Г.И. Ткаченко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. С. 52-56.

  8. П. Романів. Аналіз природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону України для цілей розвитку пізнавального туризму / Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 143-147.

  9. Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття: Монографія / П.В. Романів, С.П. Позняк – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 200 с. – (Серія «Ґрунти України»).

  10. Романів П.В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-методичні матеріали. – Львів, 2009. 78 с.