В'ячеслав ЯРМОЛОВИЧ

асистент


тел. c л. +38 032 296 46 03

тел. моб. +38 067 759 51 55

e - mail : slav @ infocom.lviv.ua


Народився 29 травня 1980 року в смт Локачі Волинської області. У 2002 році закінчив з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю туристичний менеджмент та вступив в аспірантуру Інституту регіональних досліджень.

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження регіонального ринку туристичних послуг в розрізі необхідності використання маркетингу.

З 2003 року працює на кафедрі. Навчально-методична робота направлена на вивчення управління організаціями туристичного характеру та екскурсійною діяльністю та зорієнтована на підготовку методичних розробок з курсу “Менеджмент організацій”.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Ярмолович В. Інноваційні процеси на ринку туристичних послуг / В. Ярмолович, С. Британ // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5– 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 440–445.

Рожко І. М. Методичні підходи до організації інформаційно-туристичної інфраструктури у Львові в рамках підготовки до Євро-2012 / І. М. Рожко, Ю. В. Зінько, А. А. Яремчишин, В. В. Ярмолович // Зб. мат. міжн. наук-прак. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)”. – Львів, 2011. – С. 182–185.

Ярмолович В.В. Сутність та особливості маркетингу на регіональному ринку послуг // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Збірник наукових праць). Випуск 2 ( XL ) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Частина 2. – Львів, 2003. – 286с.