Навчальні курси

І курс
Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
Напрям підготовки 6.140103 Туризм

Основи туризму

доц. Романів П.В., ас. Жук І.З.

Туристичні ресурси України

доц. Паньків Н.М., доц. Монастирський В.Р.

Активний туризм

доц. Гамкало М.З., доц. Манько А.М.

Технологія туристичної діяльності

доц. Монастирський В.Р., ас. Гаталяк О.М.

Історія розвитку туризму у світі та Україні

доц. Паньків Н.М., доц. Монастирський В.Р.

Географія міжнародного туризму

доц. Бордун О.Ю.,  ас. Ганич Н.М.

Технологічні основи гостинності

доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М.

Основи фізичної географії

доц. Гамкало М.З.

Організація транспортних подорожей

доц. Ковальчук А.С., ст. викл. Зінько Ю.В.

ІІ курс
Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
Напрям підготовки 6.140103 Туризм

Рекреалогія

доц. Рутинський М.Й.

Технологія ресторанної справи

доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М.

Технологія готельної справи

доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М.

Географія України

доц. Паньків Н.М.

Організація туристичного обслуговування

доц. Ковальчук А.С., ас. Завадовський Т.Б.

Інформаційні технології в туризмі

доц. Гамкало М.З., ас. Завадовський Т.Б.

ІІІ курс
Галузь знань 1401 Сфера обслуговування
Напрям підготовки 6.140103 Туризм

Туристичне країнознавство

доц. Гамкало М.З., ас. Ганич Н.М.

Основи наукових досліджень

доц. Паньків Н.М., ас. Вуйцик О.І.

Туроперейтинг

доц. Манько А.М.

Анімаційні послуги та індустрія розваг

доц. Гамкало М.З., ас. Біланюк О.П.

Організація обслуг. в готельно-туристичних комплексах

доц. Монастирський В.Р.

Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі

доц. Манько А.М.

Релігійний туризм і паломництво

доц. Ковальчук А.С.

ІV курс
Галузь знань 0201 Культура
Напрям підготовки 6.020107 Туризм

Економіка туризму

доц. Мандюк Н.Л., ас. Вуйцик О.І.

Менеджмент в туризмі

доц. Мандюк Н.Л.

Маркетинг в туризмі

доц. Мандюк Н.Л., ас. Жук І.З.

Страхування в туризмі

доц. Пандяк І.Г.
ас. Гаталяк О.М.

Релігійний туризм і паломництво

доц. Ковальчук А.С.

Географія туризму в Україні

доц. Рутинський М.Й.

Молодіжний і навчальний туризм

доц. Каднічанський Д.А.

Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі

доц. Манько А.М.

Туризм на природоохоронних територіях

доц. Рутинський М.Й., Благодир С.Ф.

V курс
Спеціальність 7. 14010301  ,,Туризмознавство (за видами)” (спеціалісти)

Інноваційні технології в туризмі

доц. Романів П.В.

Управління якістю туристичних послуг

доц. Романів П.В., ас. Вуйцик О.І.

Міжнародний туризм

доц. Мальська М.П., ас. Ганич Н.М.

Управління проектами в туризмі

доц. Пурська І.С.

Актуальні проблеми туризму

доц. Мальська М.П., ас. Ярмолович В.В.

Концепції розвитку культури і туризму в Україні

доц. Каднічанський Д.А.

Туристична політика

доц. Монастирський В.Р.

Етика бізнесу

доц. Бордун О.Ю., ас. Ганич Н.М.

Науковий семінар

доц. Романів П.В., доц. Гамкало М.З.

V курс
 Спеціальність 8. 14010301  ,,Туризмознавство (за видами)” (магістри)

Туризмологія

доц. Мальська М.П., ст. викл. Зінько Ю.В.

Управління якістю туристичних послуг

доц. Романів П.В., ас. Вуйцик О.І.

Міжнародний туризм

доц. Мальська М.П., ас. Ганич Н.М.

Актуальні проблеми туризму

доц. Мальська М.П., ас. Ярмолович В.В.

Ринок туристичних послуг

доц. Мальська М.П., ст. викл. Зінько Ю.В.

Концепції інноваційного розвитку культури і туризму в Україні

доц. Каднічанський Д.А.

Державне та регіональне управління туризму

доц. Монастирський В.Р.

Стратегія управління курортами і SPA-центрами

доц. Рутинський М.Й.

Інноваційні технології в туризмі

доц. Романів П.В.

Управління проектами в туризмі

доц. Пурська І.С.

Екскурсологія

доц. Гамкало М.З., ас. Ярмолович В.В.

Методологія та організація наукових досліджень

доц. Мальська
доц. Пурська І.С.

Корпоративне управління в туризмі

доц. Мандюк Н.Л.

Управління персоналом

доц. Бордун О.Ю., ас. Жук І.З.

 

ІІ курс
Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Стандартизація та сертифікація

доц. Пурська І.С., ас. Вуйцик О.І.

Ресурсознавство

доц. Паньків Н.М., доц. Монастирський В.Р.

Державне та регіональне управління

доц. Романів П.В., ас. Кушнірчук-Ставнича О.М..

ІІІ курс
Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Етика бізнесу

доц. Бордун О.Ю., ас. Ганич Н.М.

Маркетинг

доц. Мандюк Н.Л., ас. Ярмолович В.В.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

доц. Пурська І.С., ас. Ховалко А.Б..

Право: господарське законодавство

ас. Вуйцик О.І.

Маркетингова діяльність підприємства

доц. Мандюк Н.Л.

ІV курс
Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент

Міжнародний маркетинг

доц. Пурська І.С.

Порівняльний менеджмент

ас. Кушнірчук О.М.

Організація та планування діяльності підприємства

доц. Бордун О.Ю.

Державне регулювання економіки

доц. Пурська І.С., ас. Білоус С.В.

Страхування

доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М.

V курс
Напрям підготовки 0502 Менеджмент
Спеціальність 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (спеціалісти)

Менеджмент організацій (практичні роботи)

ас. Вуйцик О.І.

Корпоративне управління

ас. Ярмолович В.В,

Основи управлінського консультування

ас. Білоус С.В.

Активний туризм

доц. Романів П.В.

Актуальні проблеми туризму і сфери послуг

доц. Мальська М.П., ас. Ярмолович В.В.

Етика бізнесу

доц. Бордун О.Ю., ас. Ганич Н.М.

V курс
Напрям підготовки 0502 Менеджмент
Спеціальність 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (магістри)

Менеджмент організацій (практичні роботи)

ас. Вуйцик О.І.

Основи управлінського консультування

ас. Білоус С.В.

Страхування в туризмі

доц. Пандяк І.Г., ас. Гаталяк О.М.

Актуальні проблеми туризму і сфери послуг

доц. Мальська М.П., ас. Ярмолович В.В.

Етика бізнесу

доц. Бордун О.Ю., ас. Ганич Н.М.

Методологія та організація наукових досліджень

доц. Пурська І.С.

Корпоративне управління

ас. Ярмолович В.В,