Науково-дослідна лабораторія
"Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів"

Поштова адреса: 79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 28-32
Телефон: 239-43-27, 239-47-95
E-mail:

Науковий керівник: Кіт Мирон Григорович,
кандидат географічних наук, доцент

Організована в 1999 р. У лабораторії працюють кваліфіковані спеціалісти, які виконують такі аналітичні роботи: визначення вмісту гумусу, груповий і фракційний склад гумусу, кислотність, вміст рухомого фосфору, обмінного калію, гідролізованого азоту, нітри-фікаційну здатність, структурно-агрегатний, мікроагрегатний та гранулометричний склад, воднофізичні властивості.

Виконуються також роботи з агрохімічного обстеження земель зони бурякосіяння Вінницької (Козятинський, Липовецький, Вінницький райони), Хмельницької (Городоцький, Дунаєвецький, Віньківецький та Кам'янець-Подільський райони), Львівської (Радехівський та Сокальський райони).
Надаються наукові послуги з визначення кількісних критеріїв фізико-хімічних властивостей, які використовують для бонітетної оцінки ґрунтів і подальшої вартісної оцінки земельних ділянок.
Розроблена методика визначення втрат сільськогосподарського виробництва шляхом бонітетної оцінки порушених земель, для яких встановлюють величини штрафних санкцій у випадку погіршення земель у процесі будівництва трубопроводів, ведення бурових робіт з пошуку нафти і газу тощо.
Лабораторія має свідоцтво про атестацію № РЛ 1102/07 від 17 грудня 2007 року, видане Львівським Регіональним Державним Центром стандартизації, метрології та сертифікації.