Навчальна лабораторія
"Комплексного атласного картографування"

Поштова адреса: 79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 25
Телефон:239-46-57
E-mail: taras-666@ukr.net

Завідувач: Кравець Тарас Мирославович

Навчальна лабораторія комплексного атласного картографування при кафедрі економічної і соціальної географії організована наказом ректора ЛНУ ім. І. Франка від 26 грудня 2011 р. (Наказ ректора № 01 від 4 січня 2012 р.).
Штат лабораторії – три працівники, в т.ч. завідувач (Т. М. Кравець) і два інженери (М. Г. Пелех, Н. Б. Скабара).
Завдання лабораторії:
1. Навчальна лабораторія „Комплексного атласного картографування” (далі - Лабораторія) є підрозділом кафедри економічної і соціальної географії, головне завдання якого сприяти організаційному, методичному і матеріально-технічному забезпеченню сучасного рівня викладання кафедральних дисциплін, надавати практичну допомогу студентам і професорсько-викладацькому складу у виконанні їх навчальної і наукової роботи.
2.Лабораторія створюється і ліквідується за поданням кафедри і деканату наказом ректора.
3.Діяльність Лабораторії регламентується Статутом Університету і цим Положенням, яке затверджується в установленому порядку.
4.Лабораторія підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.
5. Керівник Лабораторії взаємодіє з методистом факультету і навчально-методичним відділом у питаннях організації навчального процесу.
6. Лабораторія працює за планом, що складається на рік і затверджується завідувачем кафедри до 1 вересня поточного року, щорічно звітує про свою роботу перед кафедрою і навчально-методичним відділом Університету.
7. Лабораторія утримується за рахунок державного бюджету. Він може додатково фінансуватись також за рахунок позабюджетних надходжень.
У 2012 р. виходить друком багатолітня праця лабораторії «Львів: комплексний атлас» за проектом і редакцією проф. О. І. Шаблія.
На 2012 р. заплановано підготовку атласа (серія карт і картосхем) «Агропродовольчий комплекс Львівської області».