Навчальна лабораторія
"Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування"

Поштова адреса: 79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 24
Телефон: 239-43-38
E-mail: lnugeoweb@gmail.com

Завідувач: Савка Галина Степанівна

Лабораторія створена у 2004 році для організаційного, методичного і матеріально-технічного забезпечення функціонування мережі інтернет на географічному факультеті та застування нових форм навчання з використанням комп’ютерних мереж. Організатором і науковим керівником лабораторії є доцент Шушняк Володимир Миколайович. З 2008 року лабораторія є структурним підрозділом кафедри фізичної географії. Функціонування лабораторії забезпечують завідувач лабораторії Галина Савка, інженер – Наталя Михальчук, лаборанти - Юрій Шандра та Дмитро Шелест .


Основними завданнями лабораторії є:
1) розробка і супровід веб-сторінки географічного факультету;
2) підтримка функціонування мережі інтернет на факультеті та локальної комп’ютерної мережі;
3) сприяння комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу -  впровадження у навчальний процес сучасного програмного забезпечення та ГІС-технологій;
4) методичне забезпечення викладання навчальних курсів і спецкурсів пов’язаних з географічними інформаційними системами;
5) забезпечення функціонування комп’ютерного класу географічного факультету - надання студентам робочих місць, укомплектованих сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою;
6) систематичне оновлення та удосконалення матеріальної бази комп’ютерного класу, технічних засобів навчання;
7) допомога викладачам із питань організації і проведення практичних і лабораторних занять у комп’ютерному класі, підготовка матеріалів для навчальних практик;
8) впровадження освітніх положень Європейської ландшафтної конвенції (Ратифікована ВР України у 2005 р.);
9) створення баз даних для формування навчально-методичних пакетів для студентів при вивченні дисциплін пов’язаних з ландшафтним планування та забезпечення безпеки їх зберігання.


Лабораторія забезпечує проведення занять з таких основних курсів, як  “Інформатика”, “Інформаційні технології”, “Геоматика”, “Основи геоінформатики”, а також з цілої низки спеціальних дисциплін. У лабораторії розроблено такі навчальні курси як «Ландшафтне планування», «Геоекологічні проблеми сталого розвитку Карпатського регіону», удосконалено курс «Прикладне ландшафтознавство».
Лабораторія є базою наукових досліджень, зокрема виконання таких тем як, «Створення банку даних екоагротуристичного потенціалу Надсянського регіонального ландшафтного парку», «Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області», «Розробка регіональної програми формування екологічної мережі Львівської області», «Екологічне обґрунтування територіального планування регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя”» та інших.

Лабораторія геоінформаційних технологій та ландшафтного планування обладнана необхідною комп’ютерною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням ArcGis9.1, які постійно оновлюються.