Науково-дослідні лабораторії

"Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень" (НДЛ-51)

Лабораторія "Ґрунтознавства і екології землекористування" (НДЛ-52)

Лабораторія "Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів"

 
Навчальні лабораторії

Лабораторія "Аналізу ґрунтів і природних вод"

Лабораторія "Геоінформаційного моделювання і картографування"

Лабораторія "Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування "

Лабораторія "Екологічної експертизи"

Лабораторія "Комплексного антласного картографування"

Лабораторія "Ландшафтних досліджень"

Лабораторія “Навчальна туристична агенція”

Лабораторія "Тематичного картографування"

 
Кабінети

Кабінет геодезії і картографії

Кабінет географічої карти

Кабінет методики навчання географії й економіки