ЧОРНОГІРСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ СТАЦІОНАР

 

Експедиційні та напівстаціонарні дослідження

Розробка і розвиток теорії і методики гірського ландшафтознавства.
Дослідження генезису, структури, функціонування, динаміки та закономірностей просторово-часової організації природних територіальних комплексів ландшафту Чорногора; ландшафтне дослідження лісопатологічних явищ, верхньої межі лісу, диференціації грунтового покриву, ландшафтна інтерпретація аерокосмічної інформації, топокліматичні дослідження.
Розробка теоретико-методичних основ ландшафтного моніторингу; ландшафтних засад оптимізації природокористування та ведення заповідної справи; теорії і методики ландшафтознавчого аналізу екологічних проблем гірських територій.