ЧОРНОГІРСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ СТАЦІОНАР

 

Навчальні практики

Ландшафтна практика – здобуття навиків в організації і проведенні польових ландшафтних досліджень; оволодіння методикою ландшафтного картографування.
 
Гідрологічна практика – отримання навиків з проведення гідрометричних робіт, опрацювання зібраного матеріалу, складання гідрологічних характеристик рік і їх басейнів.
 
 
Мікрокліматична практика – здобуття навиків метеорологічних спостережень, вивчення динаміки метеорологічних характеристик і просторової диференціації топокліматів.
Геоботанічна практика – набуття досвіду збирання, визначення та гербаризації рослини, опису та картування фітоценозів, характеристики рослинного покриву, складання геоботанічних карт.
 
 
Природоохороннна практика –ознайомлення з організацією природоохоронної діяльності в різних функціональних зонах Карпатського національного природного парку шляхом польових експедиційних досліджень.
Комплексна гірська маршрутна практика – ознайомлення з закономірностями ландшафтної диференціації в горах, з типовими і унікальними природними територіальними комплексами ландшафту Чорногора, набуття навиків організації та проведення багатоденних пішохідних маршрутних досліджень.
 

 Виробничі практики

Набуття навиків стаціонарних фізико-географічних спостережень та проведення власних досліджень спрямованих на вивчення властивостей гірських природних комплексів з метою вирішення актуальних загальнонаукових чи прикладних завдань.
  Навчальні екскурсії
Ознайомлення студентів і учнів навчальних закладів з навчально-науковою роботою стаціонару та природними територіальними комплексами ландшафту Чорногора.