ЧОРНОГІРСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ СТАЦІОНАР

 

Наукова робота у 80-х роках була спрямована на розробку концепції ландшафтних досліджень гірських територій, методики стаціонар­них і напівстаціонарних досліджень та  ландшафтне вивчення лісопатологій.

У 90-х роках наукові пошуки були спрямовані на поглиблене дослідження ґрунтового покриву і верхньої межі лісу в Чорногорі, розробку методики ландшафтної інтерпретації дистанційної інформації, обґрунтування ландшафтних основ організації моніторингу природного середовища та оптимізації природокористування в гірських ландшафтах.
У кінці 90-х років з’ясовано основні закономірності організації ландшафтних фацій та розроблено теоретико-методичні основи еколого-ландшафтознавчих досліджень гірських територій.
 
З 2001 року розпочато режимні моніторингові спостереження на  метеорологічних майданчиках,  гідропостах і   фенологічних пунктах. У 2005 році на стаціонарі створено наукову Лабораторію ландшафтного моніторингу.
 
Конференції на ЧГС >>>