Студентська наукова робота

Студентський уряд

Наукові гуртки

Студентський екологічний гурток

Наукові конференції

На факультеті функціонують 10 студентських наукових гуртків, у яких беруть участь 188 студентів І – V курсів. Зокрема, це ландшафтознавчий гурток, гурток „Геоморфолого-палеогеографічний гурток”, гурток „Антропогенна трансформація ґрунтів” (керівник: проф. М. Г. Кіт), гурток „Чорноземи України” (керівник: доц. І. Я. Папіш), гурток „Екологія води і ґрунту” (керівник: проф. З. Г. Гамкало),гурток з активного туризму (керівник: доц. М. З. Гамкало), гурток „Туристичне краєзнавство” (керівник: доц. В. Р. Монастирський), гурток „Туристично-екскурсійний” (керівник: ас. В. В. Ярмолович). Найбільш чисельним й особливо активним є студентський екологічний гурток, організований при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (керівники: доц. І. М. Рожко, доц. І. Б. Койнова). Він налічує 35 студентів.