Львівський національний університет імені Івана Франка
Географічний факультет
Студентське наукове товариство
Всеукраїнська студентська наукова конференція
„Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”
(14-15 квітня 2005 р.)

Програма конференції

Доповіді:

Карпець Юрій. Морфологічна структура природних геосистем Волинської височини у межах басейну р. Західний Буг

Паук Ольга. Радіоактивність дерново-підзолистих ґрунтів Шацького національного природного парку
Рудакевич Іван. Геопросторові проблеми функціонування транспортних систем великих міст Західного регіону України

Феник Людмила. Аналіз конфлікту інтересів у сфері природокористування як складова комплексного плану управління басейновою геосистемою річки Західний Буг

Родик Наталя. Порівняльна характеристика клімату міст Стрия та Львова
Міськів Галина. Геолого-геоморфологічні передумови розвитку міст Тернопільської області
Пацай Віталій. Структурний аналіз річкової системи Верещиці (басейн Дністра)
Хауляк Ярослав. Погляд на проблеми міста Борислава у контексті стратегії сталого розвитку