Львівський національний університет імені Івана Франка
Географічний факультет
Студентське наукове товариство
„Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”
(17 травня 2011 р.)

17 травня 2011 р. на географічному факультеті проведено ХІІ-у загальнофакультетську студентську наукову конференцію “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. Щороку кількість учасників конференції зростає. Цього року у роботі підсумкового етапу конференції взяли участь понад 30 студентів.

DSC08028.JPG
DSC08039.JPG

Студентів, які бажали прийняти участь у конференції виявилося значно більше. Через це, на окремих кафедрах географічного факультету, зокрема на кафедрі економічної і соціальної географії, проведено відбірковий етап й за його результатами визначено переможців й делеговано для участі у загальнофакультетській студентській науковій конференції.
Підсумкове засідання вели голова Студентського наукового товариства географічного факультету Олена Томенюк і заступник декана географічного факультету з навчально-виховної і наукової роботи Євген Іванов.
З вітальним словом до учасників студентської наукової конференції звернулися декан географічного факультету В. І. Біланюк, професори О. І. Шаблій, С. П. Позняк, А. Б. Богуцький. В їхніх зверненнях акцентовано увагу на останніх досягненнях наукових шкіл географічного факультету, важливості активізації студентської наукової роботи, активізації участі студентів у проведенні польових досліджень, застосуванні сучасних підходів і методик, освоєнні новітніх геоінформаційних технологій.
На засіданні конференції заслухано 26 наукових доповідей, здебільшого студентів географічного факультету. Поряд з цим, участь у його роботі прийняла магістрантка Тамара Юрченко, яка представляла студентство географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тематика наукових доповідей різнопланова й висвітлює актуальні питання сучасної географії, геоекології, геополітики, туризму, економіки й менеджменту. Доповіді охоплюють проблеми геоморфології і палеогеографії, ландшафтознавства, суспільної, політичної, історичної і конструктивної географії, демографії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, ґрунтознавства і географії ґрунтів. Поряд із широкою географічною тематикою чимало доповідей присвячено актуалізації туристичної діяльності в Україні. Обрані студентами досліджувані об’єкти різноманітні: від невеликого підприємства чи міста й аж до цілого світу. Чимало тем охоплювали географічну проблематику Карпатського реґіону України.
За підсумками наукових доповідей і презентацій визначено найкращих студентів-науковців географічного факультету. У визначенні переможців прийняли участь усі викладачі і студенти. Кожен учасник заповнював спеціальну анкету, в якій оцінював актуальність теми, логічність і послідовність викладу матеріалу та аргументованість висновків. Поряд з цим, визначався рівень наочності, яку використовали студенти під час наукової доповіді. Цього року відзначено наукові доробки й нагороджено дипломами таких студентів:

І місце – Святослав Лазор (кафедра туризму, науковий керівник: доц. Н. Паньків);
І місце – Євген Тиханович (кафедра фізичної географії, науковий керівник: доц. В. Біланюк);
ІІ місце – Тарас Федірко (кафедра геоморфології і палеогеографії, науковий керівник: доц. Р. Гнатюк);
ІІ місце – Катерина Ярмолович (кафедра туризму, науковий керівник: ст. викладач Ю. Зінько);
ІІІ місце – Олег Горовий (кафедра економічної і соціальної географії, науковий керівник: проф. О. Шаблій);
ІІІ місце – Оксана Матіїв (кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, науковий керівник: доц. І. Рожко);
ІІІ місце – Тарас Новак (кафедра геоморфології і палеогеографії, науковий керівник: проф. А. Богуцький).

За результатами ХІІ-ої студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” видано збірник, який включає 26 наукових статей.

1 Матеріали конференції