Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету
Білецький М. І. Соціальна географія: навчально-методичний посібник / М.І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013.- 164 с.
Білецький M. І. Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник/ М. І. Білецький, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 134 с.
Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу "Агрогеографія з основами агробізнесу"

Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу "Історія географії" для студентів географічного факультету

Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу "Історія української географії"для студентів географічного факультету

Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу "Соціально-економіко-географічна термінологія" для студентів географічного факультету

Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М.Практикум з курсу: “Геоморфологія”: Навч-метод. посібн.
Грицевич В.С.Статистичні ознаки та характеристики їх центральної тенденції
Грицевич В.С. Математичні моделі в демогеографії: Текст лекції
   
Загульська О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізична географія материків і океанів» (Європа, Азія)
   
Карпенко Н.І., Горішній П.М., Зінько Ю.В. Методичні рекомендації до курсу "Рекреаційна оцінка рельєфу"
 
   

Книш М. Програма курсу " Політична карта світу" для студентів географічного факультету

   

Колтун О.В. Матеріали до практичних робіт з палеогеографії для студентів другого курсу географічного факультету

Колтун О.В. Методичні матеріали до курсу “Археологічні методи у палеогеографії”для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст”для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” для студентів географічного факультету

Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу“Антропогенна геоморфологія”для студентів географічного факультету

   
Костів Л.Я. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з  курсу ««Фізична географія материків і океанів» (Океани, Африка, Австралія й Океанія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка)
   
Кузик С.П. Основи менеджменту і маркетингу: навчально-методичний посібник для студентів

 

 

Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”

Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів денної форми навчання)
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів заочної форми навчання)
   
Мельник А.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу фізичної географії материків і океанів
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з  курсу «Географічний моніторинг»
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Ландшафтознавство»
   
Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 142 с.
   
Шаблій О.І., Вісьтак О.І Основи суспільної географії: навчально-методичний посібник

Шаблій О.І.Загальні вимоги до оформлення курсових і дипломних робіт

Шаблій О.І.Загальні вимоги до написання магістерської роботи
   
Шубер П.М. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія»
Шушняк В. М. Методичні вказівки для проходження гідрологічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики