Студентське самоврядування

Студентський уряд географічного факультету - колеґіальний виборний орган студентського самоврядування, що представляє і захищає інтереси всіх студентів географічного факультету . Діяльність Студентського уряду факультету спрямована на вирішення студентських проблем на їхньому ж рівні, акумулювання проблем та пропозицій студентства та висвітлення їх на рівні адміністрації, координацію діяльності студентських організацій, активну участь у проведенні університетських студентських акцій, підтримку зв'язків з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів.