Зовнішні конференції та семінари
21-23 травня 2015 р.
Тернопіль

Міжнародна науково-практична конференція «Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика»
інформаційне повідомлення

10-11 квітня 2014 р.

Харків

Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів"Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи "
інформаційне повідомлення

23-24 квітня 2014 р.

Ніжин

IХ Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми природничих наук"
перше інформаційне повідомлення

12-16 травня 2014 р.

к.п. Нароч
Республіка Білорусь

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології в діяльності ООПТ "
перше інформаційне повідомлення

22 травня 2014 р.

Хмельницький

Всеукраїнська наукова конференція "Статистична оцінка соціально-економічного розвитку"
інформаційне повідомлення українською
інформаційне повідомлення англійською
інформаційне повідомлення російською

2-3 жовтня 2014 р.

Чернігів

VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Національне картографування"
перше інформаційне повідомлення

8-10 жовтня 2014 р.

Одеса

Міжнародна наукова конференція "Географія та геологія у вищій школі: сучасний стан та проблеми" (до 80-річчя геолого-географічного факультету Одеського національного університету  імені І.І.Мечникова)
перше інформаційне повідомлення

9-10 жовтня 2014 р.

Луцьк

I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми країнознавчої науки "
перше інформаційне повідомлення

 
Зовнішні конференції та семінари

19-21 березня 2014 р.

Харків

ГІС-форум "Освіта, наука, виробництво" - 2014
інформаційне повідомлення
заявка на участь

21-22 листопада 2013 р.

Київ

IX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Молоді науковці-географічній науці"
інформаційне повідомлення, заявка на участь

   
 

Періодичний науковий збірник
"Фізична географія та геоморфологія"
інформаційне повідомлення

8-10 жовтня 2013р.
Луганськ

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 75-річчю Луганської області "Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття"
інформаційне повідомлення, заявка на участь

2-5 жовтня 2013р.
Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчювід дня народження Федора Миколайовича Мількова "Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку"
інформаційне повідомлення, заявка на участь

19-20 вересня 2013р.
Івано-Франківськ

IV Міжнародна наукова конференція
« Туризм і розвиток регіону »
інформаційне повідомлення, заявка на участь

19-20 вересня 2013р.
Луганськ
VIII міжнародна науково-практична конференція "Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку "
інформаційне повідомлення, заявка на участь
30-31 травня 2013р.
Львів
XI міжнародна науково-практична конференція "Ресурси природних вод Карпатського регіону"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
17-18 квітня 2013р.
Ніжин
VIII Всеукраїнська студентська наукова конференція "Сучасні проблеми природничих наук"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
10-11 квітня 2013р.
Львів
ІV Міжнародна науковао-практична конференція "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
1-7 квітня 2013 р.
Сімферополь
ІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Географічні та геоекологічні дослідження в Україні і суміжних територіях"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
23-24 листопада 2012 р.
Київ
ІVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Молоді науковці - географічній науці"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
9 листопада 2012 р.
Харків
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
 
 

Архів  показати / сховати

 

Архів повідомлень про зовнішні конференції

20-22 вересня 2012 р.
Івано-Франківськ
Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”
інформаційне повідомлення, заявка на участь
15 жовтня 2012 р.
Росія, Москва
VI Міжнародна науково-пактична інтернет-конференція «Науки про Землю на сучасному етапі»>>>
23-24 жовтня 2012 р.
Росія, Москва
Міжнародна науково-практична конференція «Раціональне природокористування: традиції та інновації» >>>
24-27 жовтня 2012 р.
м. Ужгород
VI Міжнародна науково-пактична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні»>>>
25 – 26 жовтня 2012 р
Науков-практична конференція з міжнародною участю «Регіон – 2012: стратегія оптимального розвитку»>>>
18-19 травня 2012 р.
Косів
Міжнародна науково-практична конференція
Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій”
інформаційне повідомлення, заявка на участь
 
17-19 травня 2012 р.
Чернівці
Міжнародна науково-практична конференція
"Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій "
інформаційне повідомлення, заявка на участь
 
5-7 квітня 2012 р.
Сімферополь

Всеукраинская научная конференция с международным участием студентов, аспирантов и молодых учёных «Географические и геоекологические исследования в Украине и сопредельных территориях.»
інформаційне повідомлення, заявка на участь

 
15-16 березня 2012 р.
Луганськ
VII Міжнародна науково-практична конференція
"Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
 
 
8-11 листопада 2011 р.
Дніпропетровськ
Шоста міжнародна науково-практична конференція
"Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів"
інформаційне повідомлення, заявка на участь
 
3-4 листопада 2011 р.

Київ

Міжнародна конференція
"Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України"
інформаційне повідомлення
 
27-28 жовтня 2011 р.

Санкт-Петербург

Наукова конференція
"Комплексные проблемы гидрогеологии"
перший циркуляр
заявка на участь

 
перша половина жовтня 2011 р.

Москва

Всеросійська науково-практична конференція
"Ландшафтное планирование"
перший циркуляр

 
12-14 жовтня 2011 р.

Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція
"Туризм як фактор розвитку регіону"
інформаційне повідомлення

 
21-24 вересня 2011 р.

Вінниця

ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
інформаційне повідомлення

 
21 - 24 червня 2011 р.

Яремче

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
"Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва"
інформаційне повідомлення, заявка на участь

 
19 травня – 21 травня 2011 р.

Львів

Міжнародна науково-практична конференція з проблем формування та розвитку інноваційної інфраструктури
інформаційне повідомлення, заявка на участь

 
11 травня – 14 травня 2011 р.

Львів

VIІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів й молодих вчених
"Географія,  геоекологія,  геологія: досвід  наукових  досліджень в контексті міжнародної співпраці та інтеграції"
інформаційне повідомлення, заявка на участь

 
28 квітня – 29 квітня 2011 р.

Луганськ

VІ Міжнародна науково-практична конференція
"Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку "
інформаційне повідомлення, заявка на участь

 
21 квітня 2011 – 28 квітня 2011 р.

Лондон, Київ

IV міжнародна науково-практична конференція 
"Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот"
інформаційне повідомлення, заявка на участь

 

15 квітня 2011 р.

 

ІІ конкурс проектів користувачів ГІС від ESRI
інформаційне повідомлення

 
13 квітня - 14 квітня 2011 р.

Тернопіль

І Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів
"Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси"
інформаційне повідомлення, заявка на участь

 
11 квітня – 18 квітня 2011 р.
 

ІІІ міжнародна наукова конференція
"Сучасні проблеми розвитку людського суспільства"
інформаційне повідомлення

 
квітень-травень 2011 р.

Кривий Ріг

ІI Міжвузівська студентська дистанційна наукова конференція
"Молодь і сучасні проблеми географічної науки та освіти у ХХІ столітті"
інформаційне повідомлення