Матеріали конференцій
Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвяченої 200-літтю від народження Тараса Шевченка "Україна і світ: суспільно-географічні виміри" (м. Львів 26-28 лютого 2014 р.)