Карта сайту

НА ГОЛОВНУ

ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Історія

Наукові школи

Виховна робота

Міжнародні зв'язки

СТРУКТУРА

Адміністрація

Кафедри

Географії України

Геоморфології і палеогеографії

Ґрунтознавства і географії ґрунтів

Економічної і соціальної географії

Конструктивної географії та картографії

Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Туризму

Фізичної географії

Лабораторії

Науково-дослідні лабораторії

"Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень" (НДЛ-51)

Лабораторія "Ґрунтознавства і екології землекористування" (НДЛ-52)

Лабораторія "Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів"

Навчальні лабораторії

Лабораторія "Аналізу ґрунтів і природних вод"

Лабораторія "Геоекологічних інформаційних систем"

Лабораторія "Геоінформаційного моделювання і картографування"

Лабораторія "Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування "

Лабораторія "Екологічної експертизи"

Лабораторія "Ландшафтних досліджень"

Лабораторія "Тематичного картографування"

Кабінети

Кабінет геодезії і картографії

Кабінет географічої карти

Кабінет методики навчання географії й економіки

Стаціонари

Дністровський географічний стаціонар

Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар

Чорногірський географічний стаціонар

Шацький біолого- географічний стаціонар

Громадські організації

Львівське відділення українського товариства грунтознавців і агрохіміків

Комісія географії НТШ

Регіональне агенство стійкого розвитку

СТУДЕНТУ

Навчання

Практики

Дозвілля

АСПІРАНТУ

Навчання

РЕСУРСИ

Конференції

Публікації

Вісник Львівського університету. Серія Географічна

Матеріали конференцій

Методичні рекомендації для студентів географічного факультету

Підручники та наукові видання (огляд)

Електронна бібліотека

Наукові семінари

Персональні сторінки